Forebygger høyt blodtrykk

Forebygger høyt blodtrykk

Redusert blodtrykk med fisk og naturlige fiskeproteiner

Et sunt kosthold der du også begrenser inntaket av salt, er fysisk aktivt, og går ned i vekt hvis du veier for mye, er viktige faktorer som kan være med på å senke blodtrykket.

Man kan både forebygge utviklingen av høyt blodtrykk, og bidra til å redusere et allerede høyt blodtrykk med smarte matvalg. Med små matgrep i hverdagen kan du oppnå betydelig reduksjon i blodtrykk og risiko for både hjerte-karsykdom og slag. Effekten kommer raskt. Allerede etter få uker med blodtrykksvennlig kost, vil man se positive endringer ved en sjekk hos legen. Kilde: Berit Nordstrand.

Med Norske Fiskeproteiner spiser du fisk hver dag

Dette er uvurderlig viktig i et langt helseperspektiv. Med Norske Fiskeproteiner forebygger du dermed livsstilssykdommer som høyt blodtrykk og hjerte-og karsykdommer samt utviklingen av diabetes 2.

Torsk har gjennom forsøk vist seg å ha potensial til å hemme blodtrykksøkning. Dette er blant annet noe av det som forskes på ved NIFES (Nasjonalt Institutt for ernærings og sjømatforskning) i disse dager. Universitetet i Tromsø har også forsket på fiskeproteiners effekt med redusert blodtrykk uten at det forekommer bivirkninger. Kilde: UiT.

Fisk skal inngå i et variert og sunt kosthold

Norsk Helseinformatikk har følgende anbefalinger: Et sunt kosthold er viktig for alle og spesielt viktig hvis du har høyt blodtrykk. Gjennom kosten regulerer vi næringsinntaket, og vi får i oss livsviktige vitaminer og mineraler. Enkelte matvarer som frukt og grønnsaker er svært gunstige for helsen og beskytter mot hjerte- og karsykdommer. Det samme gjelder fisk. På den andre siden vet vi at fett, kjøtt og meieriprodukter kan øke risikoen for slike sykdommer. Kostholdet skal altså være variert, sammensatt og inneholde mye frukt, grønnsaker og fisk. Fettmengden bør reduseres, og du bør spise mindre kjøtt og meieriprodukter.

Norske Fiskeproteiner har et høyt innhold av Kalsium

Kalsium har vist å kunne redusere blodtrykk ved mild og moderat hypertensjon (høyt blodtrykk), og mangel på kalsium fører også til økt risiko for høyt blodtrykk. Kilde: Nettdoktor.no.

Norske Fiskeproteiner fremstilles av fiskens filet, fiskens skinn og fiskebein. Og nettopp fiskebein som del av råstoffet gir Norske Fiskeproteiner et høyt innhold av Kalsium, ved siden av andre næringsstoffer som Selen, Jod, Fosfor, Magnesium, m.m.

Kalsium er et grunnstoff som finnes i kroppen og 99 % av dette finnes som kalsiumsalter i skjelettet. Kalsium er altså en viktig byggestein i skjelettet, men har også stor betydning for normal funksjon av en rekke celletyper i kroppen, blant annet nerveceller og muskelceller.

Mangel på kalsium fører til økt risiko for høyt blodtrykk

Det finnes ulike teorier om hvordan for lite kalsium kan føre til høyt blodtrykk. Én teori går ut på at for lavt kalsiuminntak fører til økt frigivelse av hormoner (enten paratyrodeahormon eller renin) som øker kalsiumkonsentrasjonen inne i glattmuskulaturen i blodårene og dermed fører til sammentrekning av disse (vasokonstriksjon). Det er rimelig å anta at ved å få i seg tilstrekkelig med kalsium vil man unngå dette, og dermed vil blodtrykket reduseres. Kilde: Kunnskapssenteret for Folkehelseinstituttet.

Fiskeproteiner gir effekt uten bivirkninger

Overvekt er i seg selv en betydelig risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. I tillegg har vekten en direkte innvirkning på blodtrykket. Fedme øker trykket og belastningen på hjertet. Det å unngå overvekt og fedme er derfor noe av det viktigste du kan gjøre for å holde deg frisk og øke livskvaliteten på sikt. Vektreduksjon bør skje i kontrollerte former. Mosjon og fysisk aktivitet er viktigst, men også en lett reduksjon i matinntaket kan hjelpe. Særlig bør du begrense inntaket av fett og sukker. Det finnes en rekke medisiner som reduserer blodtrykket, men disse har ofte bivirkninger. I dyreforsøk med marine peptider (peptider foldes og bindes sammen til proteiner) har tidligere studier imidlertid vist at de har en blodtrykkreduserende effekt uten bivirkninger. I tillegg har de liten eller ingen effekt på normalt blodtrykk.

Reduser blodtrykket uten bivirkninger

Disse sammenhengene har forskerne ved UiT sammen med Nofima sett nærmere på. Det ble brukt rotter som er avlet frem til å få raskt høyt blodtrykk over kort tid. Rottene hadde fri tilgang til fôr og vann. De ble videre delt inni grupper hvor hver gruppe fikk hydrolysater (fordøyde protein) av torsk, laks og hyse. Metoden ble validert opp mot vanlige blodtrykksreduserende medisiner.

De som fikk blodtrykksreduserende medisin hadde etter fire uker en signifikant nedgang i blodtrykket, hvilket viser at modellen fungerer. Ingen av de andre gruppene fikk signifikant hemming av blodtrykket, men ser man på den gruppen som fikk torske-hydrolysat, økte heller ikke blodtrykket noe mer etter den første uken. Det indikere derfor at proteiner fra torsk kan være blodtrykkhemmende. Dette er gode nyheter for deg som ønsker å redusere blodtrykket uten bivirkninger. Kilde: iLaks.

Bestill abonnement

Antall stk

Ring for info eller bestilling 930 15 333