Om oss

Om oss

Norske Fiskeproteiner AS tilbyr naturlige fiskeproteiner i kapsel, fremstilt av hvitfisk (torsk, hyse og sei) - unike og eneste laget av villfanget norsk fisk. Vi kan dokumentere bærekraftig fiske i Norskehavet (Nordøstlige Atlanterhavet - fangstsone 27) fra utvalgte fiskebåter. All fangst er sertifisert bærekraftig gjennom ordningen MSC – Marine Stewardship Council chain of custody (www.MSC.org).

Norske Fiskeproteiner er fremstilt uten tilsetningsstoffer av noe slag. Råstoffet er kun hvitfisk som er bearbeidet skånsomt slik at alle næringsstoffer, mineraler og vitaminer bevares som naturlig del av proteinene. Norske Fiskeproteiner er tilnærmet luktfrie, ikke tilsatt kunstige virkestoffer, vitaminer, smak, luktkamuflering etc. av noe slag. Kun fisk - bearbeidet til 100% naturlige og bioaktive fiskeproteiner med høye verdier av vitaminer og mineraler.

Norske Fiskeproteiner AS er via samarbeidspartner knyttet til Norges fremste forskningsmiljø på fiskeproteiner og helseeffekter ved Haukeland Sykehus/Universitetet i Bergen.

Bestill abonnement

Antall stk

Ring for info eller bestilling 930 15 333